Data

Datavask, berigelse, analyse, CRM & Salg

Jeres kundedata bruges kun optimalt hvis alle data er aktuelle. De fleste virksomheder har en del data liggende på gamle og -eller eksistrende kunder. I forbindelse med GDPR og den nye persondataforordning, har de flest fået ryddet op i procedure og politikker. Men ikke alle har fået eksempelvis nye samtykker fra brugerne. ipdk tilbyder en del redskaber til berigelse, segmentering og opdatering af kundedata.

Efter datavasken kan man gennemføre forskellige elementer efter behov:

Datavask

ipdk tilbyder at “rense og opdatere” jeres eksisterende kundedata. Eks. adresse, telefonnumre og emails opdateres til aktuelle data fra bl.a. cvr registret. Vi fjerner dubletter og samle op på kundernes aktuelle status. Dette element laves i samarbejde med tredie-parts leverandør og bør være grundlæggende element. Der kan dog være tilfælde hvor dette ikke er bærende.

Analyse

Ved at analysere eks. virksomhedernes regnskaber, vækst rate eller lignende, kan man forecaste potentialer. Afhængig af jeres indhold fra kunderne og omsætning eller lignende, kan der udarbejdes analyser der imødekommer jeres ønsker.

Berigelse

Den eksisterende data benyttes til at berige med data fra et utal af kilder. Alt offentlig tilgængelig data kan tilføjes. Virksomhederne kan have flere bi-navne, benytte forskellige teknologier eller platforme, men målrette markedsføringen på. Det kan være at jeres virksomhed kan have fordel af at kende jeres kunders jordbunds-forhold, eller potentielle risiko for oversvømmelse? Det er kun fatasien og lovgivningen der sætter grænser.

CRM – Få struktureret jeres kontaktflade

ipdk kan hjælpe med at strukturere og importere jeres data i et ny CRM system. Vi benytter det gratis (for op til 3 brugere) system der hedder Zoho som udgangspunkt, men kan tilrette efter jeres ønsker. Zoho indeholder enkelthed og overskuelighed – og man kan arbejde direkte fra sin telefon via app der registrer dine opkald til kunder og så videre. Zoho kan samtidig skaleres så det udfylder jeres aktuelle og fremtidige udfordringer. Zoho har en masse integrationer der kan samarbejde med jeres allerede eksisterende salgsværktøjer.

Direkte marketingskampagner OBS

Det er vigtigt for jeres markedsføring at i har samtykke fra virksomhederne til at kontakt dem og behandle deres data. Vi hjælpe både med at indhente samtykker og med andre persondata og GDPR relaterrede udfordringer.

Nye leads – på nye og gamle måder

Leadgenerering udfra eksisterende kundebase. Man vil eksempelvis gerne lave en målrettet kampagne imod nye kunder der ligner “dem vi allerede har”. Her laver vi sammenligningsgrundlag der beskriver jeres ønske kunder og tilføjer nye udfra disse kriterier.

Telekanvas

Vi ringer gerne jeres lister igennem og sikrer yderligere data fra jeres kunder, eksempelvis ønsker om tilbud, kampagner eller lignende.

Få bragt liv i gamle kunder og lav en base for nye

Igennem struktureret tilgang til jeres data og berigelse af denne ud fra big data og anden tilgængelig data der er offentlig, kan i effektivisere jeres salgsindsatser. Vi kan lave integrationer til jeres hjemmesider der henter kunder over i jeres salgsproces.

Nye teknologier og regler, baner vejen med nye muligheder

Kontakt ipdk for en uforpligtende snak om jeres data!

DATAVASK

  • Rens 5000 kunde emner og få optimeret din eksisterende database med nye data.
  • Tilkøb af emner eller måske nye kunder? fra 1,-
  • (min. 5000 emner) 6500,-

Mulighed for tilkøb af insights i markeder / brancher baseret på kunstig intelligens – Ring for priser!

GDPR & ISO27001

GDPR – Persondataforordning

Alle relevante Artikel 30-fortegnelser – gør det selv.

fra 345,-

GDPR konsulent rådgivning

fra 4995,-

  • Vi kommer ud og besøger dig og får et overblik over din virksomheds databehandlings processer.