Købsbetingelser

Privat

§ 1 Omfang 

Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ipdk.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På ipdk.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

ipdk.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

ipdk.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen. ipdk.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af stripe/PayPal, køber holdes gebyrfri. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør ipdk.dk betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender og bestiller ipdk.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden kl. 12.00. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Der kan være kampagnemodeller, hvor leveringstidspunktet er fastsat af kampagnen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. ipdk.dk tager forbehold for udsolgte varer.

WTW varer bliver leveret direkte fra fabrikken som dropshipment, der kan forventes leveringstider i op til 30 dage fra bestilling.

Kontakt kundeservice for yderligere information på mail: info@ipdk.dk .

ipdk.dk estimerer normalt en leveringstid på danske lagervarer på max. fire hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor ipdk.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer ipdk.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer ipdk.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til ipdk.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at møde op, er ipdk.dk berettiget til at kræve erstatning jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning

Køber skal meddele ipdk.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 7 Sælgers ansvar

ipdk.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor ipdk.dk´ forretningsområde. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til ipdk.dk. Forretningsområdet er fastsat til Danmark.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen, før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet ipdk.dk herom. ipdk.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkter igen er funktionsdygtige.

A. Udbedring

ipdk.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte ipdk.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af ipdk.dk´ forpligtelse til udbedring.

ipdk.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. ipdk.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter ipdk.dk’ vurdering.

B. Følgeskader

ipdk.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der, som følge af at produkter, tilbehørsdele m.v., ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. Produktansvar

ipdk.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra ipdk.dk´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af ipdk.dk.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette ipdk.dk, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal ipdk.dk have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, som følge af fejl ved produkter, er ipdk.dk’ erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 8 Fortrydelsesret og returvarer

Købere, som er forbrugere, kan fortryde denne købsaftale jf. § 18, stk. 1 i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage, og fristen begynder at løbe fra leveringsdagen. Ønsker køber at fortryde skal dette meddeles ipdk.dk skriftligt inden fristens udløb, og produkterne skal tilbageleveres til ipdk.dk senest 30 dage efter meddelelse om fortrydelse er afgivet. Produkterne skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde som køber har modtaget dem. Produkterne skal tilbageleveres i original emballage, hvis emballagen har en værdi for varen. ipdk.dk kan oplyse køberen, om emballage har en værdi for varen. Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Hvis tilbehør, herunder software er taget i brug (dvs. brudt forsegling), kan dette IKKE returneres. Køber skal derfor betale produktet. Beløbet kan oplyses af ipdk.dk.

Særlige returregler

Forbrugsstoffer og rettighedsbetingede produkter, som indeholder abonnement eller licenser, tages kun retur i ubrudt original emballage – varen må ikke have været taget i brug. Dette gælder bl.a. blækpatroner, telefon med abonnement, DVD’er, Memorykort, CD’er, software m.fl.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

ipdk.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor elektronik og telekommunikation. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang, der købes en vare på ipdk.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. ipdk.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:

ipdk

Østre Ringvej 3

7250 Hejnsvig

For licenspligtige produkter er ipdk.dk jf. § 25 i bekendtgørelsen om licens pligtigt til at oplyse Danmarks Radio om navn og adresse på køber samt tidspunkt for køb af elektroniske medier, der er i stand til at modtage billedprogrammer og – tjenester, herunder computere og visse mobiltelefoner. Såfremt benyttelse af kreditkøbsaftalens produkter, tilbehørsdele m.v. er underlagt krav om tilladelser, godkendelser eller andet, er køber alene pligtig til indhentelse af og betaling herfor.

Bliver ipdk.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er ipdk.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Det er frivilligt om køber vil give ipdk.dk de ønskede oplysninger, men ipdk.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos ipdk.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over ipdk.dk´ behandling af oplysninger om køber til ipdk.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som ipdk.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på ipdk.dk, kan benyttes af ipdk.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud inden for elektronik, bolig, fritid – tips til hverdagen, konkurrencer, inspiration og ny viden om varerne.

Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte ipdk.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til ipdk.dk og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Erhverv

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ipdk.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

ipdk.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

ipdk.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra betalingsdatoen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra betalingsdatoen. ipdk.dk tager ejendomsforbehold i produkterne indtil fuld betaling er undet sted.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer sker via online fakturering. Når ipdk.dk/eller anden leverandør efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør ipdk.dk betalingspåkrav til køber.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer, bankoverførsel eller finansiering. Finansiering udbydes i samarbejde med vores finansieringsformidler. Ved bankoverførsel er køber ikke dækket af indsigelsesordninger.

Fakturering af produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra ipdk.dk/leverandøren. Betaling skal finde sted inden den på faktura angivne betalingsdato. Der vil blive opkrævet gebyr og renter jf. fakturaen påskrift.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i købsaftalen. Som udgangspunkt sender ipdk.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket normalt vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. ipdk.dk tager forbehold for udsolgte varer.

ipdk.dk estimerer normalt en leveringstid på max. fire hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor ipdk.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer ipdk.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer ipdk.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer.

ipdk.dk kan imod betaling installerer produkter til eksisterende og lovlige installationer. ipdk.dk kan før installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til ipdk.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er ipdk.dk berettiget til at kræve erstatning jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Leveringsansvar installation: Hvis de fundne installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af udstyr: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de udstyr, bygninger og installationer, være købers ansvar og risiko. ipdk.dk opfordrer køber til – inden udstyr benyttes – at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

Levering: Ved levering hvor køber har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning

Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter levering. Konstaterer køber fejl og mangler, skal køber straks skriftligt reklamere til info@ipdk.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

§ 7 Sælgers ansvar

ipdk.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor ipdk.dk´ forretningsområde. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til ipdk.dk.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen, før produktet har været ude af funktion i over 50 arbejdsdage, efter køber har underrettet ipdk.dk herom. ipdk.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkter igen er funktionsdygtige.

A. Udbedring

ipdk.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt. Reklamationsfristen er seks måneder fra levering, hvad angår netdele og batterier. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders periode.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af ipdk.dk´ forpligtelse til udbedring.

ipdk.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. ipdk.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter ipdk.dk’ vurdering.

B. Følgeskader

ipdk.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der, som følge af at produkter, tilbehørsdele m.v., ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. Produktansvar

ipdk.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra ipdk.dk´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af ipdk.dk.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette ipdk.dk, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal ipdk.dk have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. USB-nøgler, memory sticks, audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m.), som følge af fejl ved produkter, er ipdk.dk’ erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 8 Fortrydelsesret

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af køber erlagte pris for varen, når ipdk.dk har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

ipdk.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor blandt andet elektronik, telekommunikation, finansiering og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang, der købes en vare på ipdk.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. ipdk.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:

ipdk IvS

Østre Ringvej 3

7250 Hejnsvig

Telefon: 71 99 88 55

For licenspligtige produkter er ipdk.dk jf. § 25 i bekendtgørelsen om licens pligtigt til at oplyse Danmarks Radio om navn og adresse på køber samt tidspunkt for køb af elektroniske medier, der er i stand til at modtage billedprogrammer og – tjenester, herunder computere og visse mobiltelefoner. Såfremt benyttelse af kreditkøbsaftalens produkter, tilbehørsdele m.v. er underlagt krav om tilladelser, godkendelser eller andet, er køber alene pligtig til indhentelse af og betaling herfor.

Bliver ipdk.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er ipdk.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Det er frivilligt om køber vil give ipdk.dk de ønskede oplysninger, men ipdk.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos ipdk.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over ipdk.dk´ behandling af oplysninger om køber til ipdk.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som ipdk.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på ipdk.dk, kan benyttes af ipdk.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet 4-6 gange om året, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud inden for nye gadgets, elektronik, hvidevarer, husholdning, bolig, fritid – tips til hverdagen, konkurrencer, inspiration og ny viden om varerne.

Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte ipdk.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til ipdk.dk og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 12. Forsikring

De gældende betingelser for forsikring findes på det enkelte produkt, hvor der kan tilvælges forsikringen. Her kan køber desuden printe de gældende forsikringsbetingelser. Klik her for yderlig information om forsikring.

Ved accepten af ipdk.dk’s handelsbetingelser i forbindelse med købet af en forsikring tilkendegives det samtidigt, at forsikringsbetingelserne er læst.

Offentlig

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ipdk.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

ipdk.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

ipdk.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra betalingsdatoen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra betalingsdatoen. ipdk.dk tager ejendomsforbehold i produkterne indtil fuld betaling er undet sted.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer sker via online fakturering. Når ipdk.dk/eller anden leverandør efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør ipdk.dk betalingspåkrav til køber.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer, bankoverførsel eller finansiering. Finansiering udbydes i samarbejde med vores finansieringsformidler. Ved bankoverførsel er køber ikke dækket af indsigelsesordninger.

Fakturering af produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra ipdk.dk/leverandøren. Betaling skal finde sted inden den på faktura angivne betalingsdato. Der vil blive opkrævet gebyr og renter jf. fakturaen påskrift.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i købsaftalen. Som udgangspunkt sender ipdk.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket normalt vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. ipdk.dk tager forbehold for udsolgte varer.

ipdk.dk estimerer normalt en leveringstid på max. fire hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor ipdk.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer ipdk.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer ipdk.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer.

ipdk.dk kan imod betaling installerer produkter til eksisterende og lovlige installationer. ipdk.dk kan før installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til ipdk.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er ipdk.dk berettiget til at kræve erstatning jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Leveringsansvar installation: Hvis de fundne installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af udstyr: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de udstyr, bygninger og installationer, være købers ansvar og risiko. ipdk.dk opfordrer køber til – inden udstyr benyttes – at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

Levering: Ved levering hvor køber har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning

Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter levering. Konstaterer køber fejl og mangler, skal køber straks skriftligt reklamere til info@ipdk.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

§ 7 Sælgers ansvar

ipdk.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor ipdk.dk´ forretningsområde. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til ipdk.dk.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen, før produktet har været ude af funktion i over 50 arbejdsdage, efter køber har underrettet ipdk.dk herom. ipdk.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkter igen er funktionsdygtige.

A. Udbedring

ipdk.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt. Reklamationsfristen er seks måneder fra levering, hvad angår netdele og batterier. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders periode.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af ipdk.dk´ forpligtelse til udbedring.

ipdk.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. ipdk.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter ipdk.dk’ vurdering.

B. Følgeskader

ipdk.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der, som følge af at produkter, tilbehørsdele m.v., ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. Produktansvar

ipdk.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra ipdk.dk´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af ipdk.dk.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette ipdk.dk, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal ipdk.dk have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. USB-nøgler, memory sticks, audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m.), som følge af fejl ved produkter, er ipdk.dk’ erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 8 Fortrydelsesret

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af køber erlagte pris for varen, når ipdk.dk har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

ipdk.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor blandt andet elektronik, telekommunikation, finansiering og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang, der købes en vare på ipdk.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. ipdk.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:

ipdk IvS

Østre Ringvej 3

7250 Hejnsvig

Telefon: 71 99 88 55

For licenspligtige produkter er ipdk.dk jf. § 25 i bekendtgørelsen om licens pligtigt til at oplyse Danmarks Radio om navn og adresse på køber samt tidspunkt for køb af elektroniske medier, der er i stand til at modtage billedprogrammer og – tjenester, herunder computere og visse mobiltelefoner. Såfremt benyttelse af kreditkøbsaftalens produkter, tilbehørsdele m.v. er underlagt krav om tilladelser, godkendelser eller andet, er køber alene pligtig til indhentelse af og betaling herfor.

Bliver ipdk.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er ipdk.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Det er frivilligt om køber vil give ipdk.dk de ønskede oplysninger, men ipdk.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos ipdk.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over ipdk.dk´ behandling af oplysninger om køber til ipdk.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som ipdk.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på ipdk.dk, kan benyttes af ipdk.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet 4-6 gange om året, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud inden for nye gadgets, elektronik, hvidevarer, husholdning, bolig, fritid – tips til hverdagen, konkurrencer, inspiration og ny viden om varerne.

Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte ipdk.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til ipdk.dk og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 12. Forsikring

De gældende betingelser for forsikring findes på det enkelte produkt, hvor der kan tilvælges forsikringen. Her kan køber desuden printe de gældende forsikringsbetingelser. Klik her for yderlig information om forsikring.

Ved accepten af ipdk.dk’s handelsbetingelser i forbindelse med købet af en forsikring tilkendegives det samtidigt, at forsikringsbetingelserne er læst.